In 2015 op MSN-Nederland een wetenschappelijk verhaal gelezen over de beide polen die zich in korte tijd meer dan 500 km. hebben verplaatst en niemand die weet wanner dit tot stilstand zal komen. Op zich niet zo heel vreemd een verplaatsing van de magnetische pool, Zeekaarten moeten telkens al bijgesteld worden maar nu met deze snelheid en afstand is niet iets wat vaak voorkomt. Als je geïnteresseerd bent vraag bij de zeevaart bv. zeevaartschool op Terschelling of andere bron, naar het verschil in de zeekaarten tussen bv. 2014 en 2016 en zie dat ze je op kaart de koersverschillen die de magnetische kompasverschillen aantonen. Kaarten van 2014 zijn niet meer bruikbaar . (Je komt in Canada terecht ipv. van in de VS vanuit Europa opm. Paul) Wat dat met het klimaat te maken heeft komt nu…. De Noordpool is vanuit Europa bezien (o.a NL.) meer naar het noordwesten getrokken (over de top van de aardbol) met het gevolg dat er in Europa een duidelijke temperatuurstijging is met warmere zomers en ook met minder koude winters en dat is ook het geval in het oosten van de Verenigde Staten. In New York kunnen ze er ook over meepraten met 23º met de kerst in 2016 ipv. sneeuw. Door het verplaatsen van de pool is het aan de zuidoost kant aan het afsmelten, een grote ijsberg in zee is beland die zelfs een eilandje met bewoners bedreigt, zodat die zijn geëvacueerd. Er zijn ook al diverse fossielen bloot komen te liggen die 1000-den jaren onder het ijs hebben gezeten. Als al dat ijs gesmolten is kan het dus nog warmer worden in Europa en de evenaar die zich in het midden bevindt tussen de beide polen komt daarmee ook noordelijker te liggen vanuit Europa bezien! De keerzijde van de medaille is dat aan de andere kant van de aarde de noordpool naar het zuiden is afgezakt zodat er o.a in de afgelopen winter in het westen van de VS de temperatuur daalde en het – 30º Celsius werd en de zomers minder warm zijn (mijn veronderstelling maar informatie ontbreekt me). Antarctica, de zuidpool: (uit het wetenschappelijke verhaal op MSN) De zuidpool is Richting Argentinië (noordwest) , heeft eerst als gevolg dat het flink kouder werd met ijs en poolwinden zelfs in Sâo Paulo Brasil, viel een pak sneeuw waar nooit eerder een sneeuwvlok was gezien. Een Nederlander wil(de?) naar het noorden verhuizen want het is hem daar te koud geworden. Door invloed van de tropen is al een groot gedeelte aan de noordwestkant van Antarctica weggesmolten en er DREIGT een groot gevaar….. Een op twee na grootste gletsjer dreigt in zee te glijden met een oppervlakte van 2x België (600 x 300 km en 1 km. dik). Aan de onderkant is het al 300 meter weggesmolten volgens NASA en wat er precies zal gebeuren, daar zijn de wetenschappers het niet over eens. Een brugvorming die door het gewicht en omvang daarboven kan instorten of het vaste contact met Antarctica valt weg zodat de gletsjer in zijn geheel of in gedeelten in zee stort. Een enorme Tsunami is te verwachten met een golfhoogte die minimaal 3 meter is maar kan ook zijn tot 60 meter en dat raast dan met een snelheid van tot een 800 km. per uur over de wereldzeeën. Voordat het zover is nog even dit …. In het koudste en niet eens subtropische gedeelte van Zuid-Australië werd het in januari 2019 59,9 º Celsius en daarmee een record voor dit continent. Hoe is dat toch mogelijk dat het koudste gedeelte van Australië ineens het warmste werd? Behalve dat de zon op de rotsen van Antarctica reflecteert en de zee ook aanmerkelijk minder koud is door het niet meer aanwezig zijn van de grote ijsmassa´s heeft de zee zich kunnen mengen met de tropische zeeën en temperaturen. Als slot en wat ik van het geheel ervaar: Woon hier zes jaren aan zee in Brazilië en de eerste jaren tot 2016 was het hier op mijn balkon ALTIJD… 27º. Toen werd het 2º kouder en daarna 4º warmer en nu gebruiken we voor het eerst de arco terwijl we eerder niet eens een ventilator gebruikten. Alles in het licht bezien van het verplaatsen van de beide polen, is dit alles dus hiermee verklaard. Komen we bij het klimaatbeleid: Ook volgens de wetenschappers heeft de mens het bovenstaande NIET op zijn geweten. Hooguit als alle CO2 uitstoot ongedaan gemaakt had kunnen worden dan was er aan het bovenstaande weinig tot niets veranderd en in de meest sceptische opinie het hooguit een 10-tal jaren vertraging zou opleveren. Mensen geniet van het leven en ga maar palmbomen en citrusvruchten planten in je Nederlands tuintje want het wordt subtropisch zo niet nog warmer in Nederland. Hoop dat jullie wat aan dit verhaal hebben, er wat mee kunnen doen en daarmee een bijdrage kan geven aan de klimaatgekte die het al zwaar belaste Nederlandse Volk voor een misplaatst milieuverhaal wil laten opdraaien om zelf daarmee hun zakken te vullen. Graag tot horens en met groetjes Paul Veenstra

Advertenties

Verschil tussen een safevist en een racist

Ik ben eem SAFE-VIST safevist en geen racist RAS-CIST

 

Laat ik voorop stellen, ik hou van alle rassen maar verafschuw een ieder die aan racisme doet. Toch noemt men mij een racist, daarom een nieuw woord en definitie

Goed om een Nederlandsche SAFE-VIST (voorheen racist genoemd) te zijn                         Ik ben een safevïst omdat ik tegen racisme ben. Mijn vorm van safevisme is niet tegen mensen met een andere huidkleur, geloof, cultuur, seksuële geaardheid of wat er meer voor in aanmerking komt.

De groep waar ik me tegen afzet criëren in onze cultuur die niet de onze is. Wij moeten hun normen aanvaarden, hun geloof, cultuur en waarden en dat in ons land.                  Beetje moeilijk misschien maar te aanvaarden. Leven en laten leven en geen racisme!

Nu komt het. In de ogen en normen van de Moslims zijn wij zijn varkens en onze vrouwen mogen aangerand en verkracht worden. Kind bruidje van nog geen 10 jaar, niet één vrouw maar tot vier echtgenotes of één echtgenote en een kind bruidje of één vrouw en een harem met onbeperkt aantal en daar zouden de blanke vrouwen zich aan moeten onderwerpen? Wat ze in eigen regio doen en laten is hun verantwoordelijkheid maar niet met onze vrouwen en dochters in onze cultuur en westerse wereld                  De zaak wordt anders, als zij ons daarmee willen overheersen en in vele opzichten een onleefbare situatie creëren waar de autonome bevolking zich niet meer veilig kan voelen en bedreigd voelt en niet mee in kan stemmen en er zich tegen keert.                   Dan krijgen ze te doen met de SAFEVISTEN om normen en waarden te verdedigen.

Nu wordt het pijnlijk: Homo´s moeten vermoord worden evenals alle ongelovigen inclusief Christen en Joden want God en Jezus bestaat niet en hebben nooit bestaan en alleen Allah, Mohamed (hun veldheer, massamoordenaar, wereldveroveraar, pedofiel, verkrachter van 100-den vrouwen) en de Koran is waarna zij leven en alle ongelovigen moeten onderworpen en/of uitgemoord worden.

SAFEVISTEN: beschermers van volk, huis en haard wordt wakker en kom tot actie.

Hoe kunnen Christenen en Joden in de Koran staan? Wel Allah en de koran zijn van 460 Na Chr. en een uitvinding van Mohamed en daarmee geen geloof maar een ideologie!     Is bedacht en uitgevonden! Mohamed heeft in zijn uitgevonden Koran geplaatst, dat zijn misdaden aangemoedigd zijn door Allah (die ook door hem is uitgevonden) en als je Mohammed zijn voorbeeld volgt dan krijg je van Allah 27 maagden in hun hemel. Maar eerst moet je o.a aan het volgende voldoen:

In de Koran staat o.a doodt alle Joden en Christenen waar je ze maar tegenkomt.

Strijdend voor zijn wereldoverheersing verloor hij het tegen de Christenen en daarom staat ook in de Koran: Zijn jullie met 10, dood er dan 100 en zijn jullie met 100 dood er dan 1000. Mohammed kon dus niet tegen zijn verlies en schreef dan ook dat er pause werd ingelast zodat de Moslims van nu verplicht zijn om zijn strijd voort te zetten en nooit zullen aflaten en nooit zullen verliezen. Steek ze maar een helpende hand toe dan wordt hij afgekapt en daarna je hoofd.

Denk niet aan een vredig samenleven, want dat is niet waarom ze bij miljoenen Europa binnendringen. Hun doelstelling is hier blijven en ons overheersen.                                  Niet alle Moslims lopen met hun ideologie te koop maar er is niet één die anders denkt. Zonder uitzondering zijn zij een fundeerde bedreiging in ons bestaan.                                In elke grote stad in Europa verrijzen de moskeeën als paddenstoelen.                              Moslims zijn verplicht om minimaal 5x per dag te bidden en bij gebrek aan ruimte openlijk op straat en doorgaand verkeer blokkeren en vele steden kennen al stadswijken die NO-GO zones worden genoemd. Toegang voor blanken bijna al helemaal verboden. Als iemand hier kritiek op heeft wordt hij gelijk voor racist uitgemaakt.                              Ik voel mij als safevist niet aangesproken!                                                                                     Ik ben een Nederlander die hecht aan wat Nederland tot Nederland heeft gemaakt (ook al waren we geen heiligen in het verleden) we leven nu met onze wetten, orde, geloven, tradities en cultuur. Hebben ons werk, ons gezin en de kinderen die fatsoenlijk opgevoed worden en studeren in de hoop op een nog betere toekomst.                                                  Een mens wordt door omstandigheden en beleving uit eigen ervaring gevormd en daar is op zich niks verkeerd mee en maakt ons tot wat we zijn of wat van ons is gemaakt.

Chinezen, Joden, Surinamers, Indonesiërs o.a. hebben een nieuw vaderland en nieuwe toekomst gevonden in Nederland met een zeer tijdelijke opvang van oorlogsvluchtelingen. Voorbeeld uit 1e wereldoorlog: Nederland was neutraal en niet in de strijd gewikkeld zodat vele Belgen een TIJDELIJK toevlucht  bij ons hebben gezocht en daarna weer terug naar eigen land.

Europa en Nederland kenmerkt zich als een land van blanken, waarin wij min of meer vredig kunnen leven.

Waren wij racisten toen de Duitsers Nederland en andere landen bezetten?Nee, ze hadden dezelfde kleur, uit een ander land een andere taal maar het waren vijandelijk bezetters. Door er tegen te zijn ben je een SAFEVIST en geen racist.

We zien nu hetzelfde maar vele malen erger. Midden-Oosten, Afrikaners en Aziaten met Moslimcultuur stromen bij miljoenen Europa binnen met het doel om te blijven. Zij er in en wij er uit! Niemand van ons met een normaal gevoel voor onze landen, geloven, tradities en cultuur, kan het bovenstaande niet inschikken in ons bestaan en we er ons alleen maar tegen kunnen verzetten

Hiermee is de SAFEVIST geschapen en nogmaals het heeft niets met hun andere huidskleur uitstaande want die daartegen is is wel een RASIST! ZIJ zijn racistisch niet wij  maar we zijn gekant tegen hun gedragingen. Onze houding zou hetzelfde zijn als zij blank waren maar wij keren ons tegen hun ideologie (wat geen geloof is) die niet de onze is, onze geloven w, culturen en tradities willen vernietigen, wat wij niet zullen en kunnen accepteren. Omkeren naar land van herkomst want accepteren is geen optie.

Zij bezetten in toenemende mate ons Europa met een verwachte 60 miljoen migranten in Europa in 2050 en miljoenen zullen nog volgen en daar komt nog bij al die nakomelingen die in Europa zijn geboren en nog geboren worden. Als het hek helemaal van de dam is wonen er over een aantal jaren meer Moslims dan Westerlingen in Europa

Moslims houden er een ideologie op na, dat wij minder zijn dan varkens, gedwongen moeten worden tot de Islam, onze God en Jezus nooit hebben bestaan en bewijzen met dit alleen al dat ZIJ racisten zijn en niet wij. Voor hen geldt alleen maar Allah en Mohamed (pedofiel) met een bruidje van 8 jaar, tot 4 vrouwen en onbeperkt slavinnen, die ideologie wordt met geweld en moord verspreid

Onze geloven en culturen zijn absoluut onverenigbaar en kan alleen maar uitmonden in moord en doodslag of verdrijving of onderwerping van één van de twee

Onaanvaardbaar is het toestaan van moskeeën op grote schaal die het beeld in Europa gaan vormen en de steden gaan overschreeuwen tot oproep tot gebed een vijf keer per dag vanaf hun torenhoge minaretes met 110 DB aan geluidsinstalaties. Onze cultuur en westerse wereld is al gevormd en hebben hen daar niet bij nodig. Argument dat wij ze nodig hebben voor de werkgelegenheid gaat niet op. Zij werken niet maar eisen geld voor hun onderhoud en een woning en sociale voorzieningen en het worden er miljoenen meer en Europa gaat er aan ten gronde en speelt de migranten in de kaart.

 Dit is geen integratie in onze cultuur en onaanvaardbaar zoals onze wetten en regelgeving dit voorschrijven.                                                                                                        Op vele scholen zijn de migrantenjeugd aan het rotzooi schoppen en maken het de Nederlandse klasgenoten het leven zuur en de leerkrachten kunnen met moeite nog enige orde handhaven en het lesgeven schiet er bij voor een belangrijk deel bij in.

Nog erger vergaat het onze vrouwen en meisjes. Een ernstig geval in Europa van groepsverkrachting door 20 moslims van een meisje van 15 jaar (voor de lol en een geintje noemen zij dat en na de oudejaarsviering in Duitse stad Frankfurt werden meer dan 1000 aangiftes gedaan wegens verkrachting en aanranding. Het is ook niet meer raadzaam om als vrouw of meid in het donker op straat te zijn door het sterk toenemen van sexueel geweld. meer dan 100 van onze auto´s affakkelen, berovingen en inbraken is orde aan de dag. De ene aanslag volgt de andere op en overheden doen nagenoeg niets

Explosieve situaties zijn er te over in Engeland, Zweden, Duitsland, Italie en wordt bij de dag erger en de rest van Europa gaat het straks niet beter!                                                         Zij vinden het niet erg. Nee dat hoort bij hun cultuur en wij moeten die aanvaarden.

Wij zijn varkens en onze vrouwen krijgen en verdienen geen enkel respect en mogen zelfs als verkracht en doodgeneukt kinderlijkje, in een container worden geflikkerd of zoals sommige Afganen doen; hun slachtoffer gedeeltelijk opeten!

Racisten zijn zij, die ons voor racist uitmaken.

In hun Afrikaanse cultuur is er sprake van sociale kontrole maar hier ontbreekt en heeft tot gevolg dat zij zich te buiten kunnen gaan met brandstichten, beledegingen, slaan en vernielen, inbreken plunderen, stadwijken onleefbaar maken enz.                                 Waar zijn onze kerkelijke en cultuurtradities zoals Kerstfeest, Pasen en Sinterklaasfeest? Wordt ons verboden of uit onze angst achterwege gelaten om maar niet het slachtoffer van wraakacties te worden. Broekschijtend Europa noemt dit dan maar om onze gasten niet te beledigen. Zie wat ze ons aandoen die racisten! Zonder respect onze normen en waarden vertrappen  Maar waar is ons gevoel van recht en eigenwaarde?

In hun koran staan ook een aantal versen die al 1400 jaar oud zijn en nog steeds gelden. Het is hen verboden om vrienden te zijn met Joden en Christenen op strenge straffen vanuit hun Sharia wetgeving en minachten alles waar wij voor staan.                             Ook in de Koran staat: Dood alle Joden en christenen waar je ze maar tegenkomt.            Zijn jullie met 10, dood er dan 100 en zijn jullie met 100 dood er dan 1000. Racisten………..? Ja Zij! en daarom mogen en moeten WIJ terecht safevist zijn of draagt iemand een beter iets aan om ons tegen hen te verdedigen.                                                    In Spanje is al een wapenopslag ontmanteld met een 12.000 wapens en in Duitsland ook vele duizenden waaronder ook afweergeschut tegen vliegtuigen en tanks. Hoeveel duizenden zijn er nog meer? Dit zijn geen tandenstokers maar zullen gebruikt worden om ons te overwinnen. Nemen daarbij grote risico´s want als zij hierbij sterven in dat een zegen en gaan naar hun Allah waar 27 maagden op hen wachten.

In de media wordt niet veel gepubliceerd over de toestanden veroorzaakt door de Moslims want de media is het zwijgen opgelegd door de linkse correcte elite politiek ( beter volks verradende en minachtende politiek). Bijna alle regeringen van de EU voeren een gemeenschappelijk beleid met het ongelimiteerd toelaten van Moslims in Europa en daarmee Europa te OMvolken. Zij er in en wij er uit zonder dat hier een stemgerechtigde in is gekend! Wij mogen het niet weten Het voetvolk is dom en moet dom blijven.                                                                                                                                     Voor we het weten staat de dood voor onze deur met en door de racisten die binnen onze grenzen worden gehaald met of zonder zwemvest of kogelvest!.                                             Heb misschien 100-den dingen niet verteld of ook teveel gezegd maar neem het ter harte voordat het 1000 keer erger is en Nederland een Moslim kalifaat is geworden!

 

 

Hello Climate Center Two years ago an article read on MSN (no source entry) Both the North Pole and the South Pole have moved more than 500 km in short time and when this stops is not known. From the North Pole, the North Pole has come across the pole hood and thus less cold influence on weather in Europe. On the west coast of North America and Alaska it became colder. (Influence of the North Pole which had come closer.) On the east coast of the US. It became warmer. In the state of New York, Christmas was 23º Celsius and, like Europe, less under the influence of the Arctic. The South Pole has shifted more towards Argentina, and it has also become colder in Brazil and Brazil. In Brazil São Paulo fell a pack of snow where snowdrivers were deployed in places where snowflakes had never fallen in history. My question is whether this can be checked and I receive a message via email Best regards Paul P. Veenstra P.p.-veenstra@hotmail.com

Ik weet het niet meer

Eerst dacht ik dat de grote migratie uit de vele Afrikaanse landen het gevolg is door de vele oorlogen.

Later dacht ik door de politieke onzekerheid, honger en geen zicht op een betere toekomst.

Daarna kwam bij mij meer in beeld dat de moslims massaal naar Europa trekken uit sociale overwegingen. (veilig en zonder angst om het leven te verliezen)

Werd gewijzigd in economische redenen( rijke landen met gratis uitkeringen) en ik maar denken dat alles wel goed zou komen en het overgrote deel van de migranten terug gestuurd gaat worden. Onderwerp aan de orde van alledag maar het is er nooit  iets van gekomen. Zelfs Syriegangers die terugkwamen worden niet teruggestuurd of berecht.

Zij die blijven, zouden ingeburgerd moeten worden, dus integreren in de samenleving , de taal leren en aan het werk.  Van al die mooie beloftes en doelstellingen is geen steek van terechtgekomen. Vraag me dan ook af waarom alle EU-regeringen zo laks zijn en het erbij laten. Belachelijk, absurd en ondemocratisch hoe overheden, justitie en politie geen stappen ondernemen, eerder de tendens hanteren van “Je moet er maar aan wennen “.

Wennen aan wat?  Aan intimideren, bedreigen, liegen, stelen, bedriegen, oplichting, brandstichting, geweld, overheersing, aanrandingen en verkrachtingen?

Blijft wel de vraag waarom dit allemaal. Laat ik nu gelezen hebben dat de EU-regering in Brussel een “geheim” document zou hebben waar uit blijkt dat alles een vooropgezet plan  is met de bedoeling om tot (of meer) 60 miljoen afrikanen hier na toe te halen om meer balans tussen rijke en arme landen te bereiken. Had graag een copie gezien van het origineel!

Iedereen zal het duidelijk zijn dat daar mee niet veel overblijft, van alles wat ons lief is en waar we generaties lang aan hebben opgebouwd.

De meesten onder ons weten zo langzamerhand  wel dat de Moslims met hun jihad niks over zullen laten van de andere Christelijke geloven, niks van onze cultuur , niks gewoontes, niks respect voor de medemens. Vrouwen worden verplicht hoofdoeken te gebruiken, we hebben te accepteren dat vrouw en kinderen worden aangerand en verkracht en als je niet volgens Allah en Mohammed  leeft dan wordt je gestenigd of onthoofd.

Ik kan deze strijd met mijn leeftijd niet aan. Als je het eens bent met mijn schrijven, neem het van me over en zie gezamenlijk wat je kunt doen om Nederland te behouden en in de hoop dat andere landen zullen volgen.

Ik zie, ik zie wat gij niet ziet

Ik vermoed dat ik iets zie wat niet zichtbaar is.
De PVV stond er goed voor met meer stemmen dan de VVD of één van de andere partijen.
Doorn in het oog van de gesettelde regering en daar moest verandering in komen.

Vanuit mijn helderziende blik zou het volgende mogelijk kunnen zijn:

De Turken moeten ook helemaal niks hebben van Geert Wilders met zijn PVV en als de NL. regering en Turkije samenwerken in dezer, dan kon het stemgedrag wel eens in het voordeel van de VVD uitpakken. Hoe doe we dat dan?

Laten Turkse ministers naar Nederland komen met de smoes van stemmen winnen onder de Turken voor het thuisland. Daarbij werd afgesproken dat de werkelijke ontmoeting met de Turken niet zou doorgaan en de ministers onverrichte zake weer terug gestuurd zouden worden met een escort en zo weer over de grens worden gezet.

Hier kan de regering (Rutte) zijn kracht en rechte rug laten zien wat dan in goede aarde zou vallen bij vele Nederlanders om zo weer een stel zetels meer in de wacht te kunnen slepen.
Aldus geschiede en de VVD is gestegen in de opinie voor de verkiezingen en Turkije is er ook niet rauwig om dat de PVV een drai om de oren krijgt.
Dus ook geen toeval dat het slechts enige dagen voor de verkiezingen gebeurde

Zou zomaar kunnen is mijn gedachte politiek stinkt nu eenmaal.

Ik weet het niet meer

Eerst dacht ik dat de grote migratie uit de vele Afrikaanse landen het gevolg is door de vele oorlogen.

Later dacht ik door de politieke onzekerheid, honger en geen zicht op een betere toekomst.

Daarna kwam bij mij meer in beeld dat de moslims massaal naar Europa trekken uit sociale overwegingen. (veilig en zonder angst om het leven te verliezen)

Werd gewijzigd in economische redenen( rijke landen met gratis uitkeringen) en ik maar denken dat alles wel goed zou komen en het overgrote deel van de migranten terug gestuurd gaat worden. Onderwerp aan de orde van alledag maar het is er nooit  iets van gekomen. Zelfs Syriegangers die terugkwamen worden niet teruggestuurd of berecht.

Zij die blijven, zouden ingeburgerd moeten worden, dus integreren in de samenleving , de taal leren en aan het werk.  Van al die mooie beloftes en doelstellingen is geen steek van terechtgekomen. Vraag me dan ook af waarom alle EU-regeringen zo laks zijn en het erbij laten. Belachelijk, absurd en ondemocratisch hoe overheden, justitie en politie geen stappen ondernemen, eerder de tendens hanteren van “Je moet er maar aan wennen “.

Wennen aan wat?  Aan intimideren, bedreigen, liegen, stelen, bedriegen, oplichting, brandstichting, geweld, overheersing, aanrandingen en verkrachtingen?

Blijft wel de vraag waarom dit allemaal. Laat ik nu gelezen hebben dat de EU-regering in Brussel een “geheim” document zou hebben waar uit blijkt dat alles een vooropgezet plan  is met de bedoeling om tot (of meer) 60 miljoen afrikanen hier na toe te halen om meer balans tussen rijke en arme landen te bereiken. Had graag een copie gezien van het origineel!

Iedereen zal het duidelijk zijn dat daar mee niet veel overblijft, van alles wat ons lief is en waar we generaties lang aan hebben opgebouwd.

De meesten onder ons weten zo langzamerhand  wel dat de Moslims met hun jihad niks over zullen laten van de andere Christelijke geloven, niks van onze cultuur , niks gewoontes, niks respect voor de medemens. Vrouwen worden verplicht hoofdoeken te gebruiken, we hebben te accepteren dat vrouw en kinderen worden aangerand en verkracht en als je niet volgens Allah en Mohammed  leeft dan wordt je gestenigd of onthoofd.

Ik kan deze strijd met mijn leeftijd niet aan. Als je het eens bent met mijn schrijven, neem het van me over en zie gezamenlijk wat je kunt doen om Nederland te behouden en in de hoop dat andere landen zullen volgen.